Obchodní podmínky pro zakoupení voucheru online

  1. Objednávka voucheru se provádí online přes webové stránky jested.cz. Pokud bude objednávka úspěšná, host bude po dokončení informován.
  2. Po uhrazení obdrží host v případě voucheru odkaz, kde lze tento voucher vygenerovat.
  3. Voucher nelze směnit za peníze. Voucher představuje finanční hodnotu služby, kterou lze vyčerpat pouze v Hotelu Ještěd, a to na ubytování, útratu v restauraci a útratu na baru. Zakoupením voucheru se tedy nekupuje konkrétní služba či balíček, ale pouze finanční hodnota, kterou lze uplatnit za výše uvedené služby v Hotelu Ještěd. Ceny služeb se v době platnosti voucheru mohou měnit, a to dle sezóny, obsazenosti a dalších okolností.
  4. Při provedení rezervace platí stejné storno podmínky jako u provedení rezervace bez voucheru a jsou definovány vybranou sazbou a obecnými obchodními podmínkami s tím, že voucher nelze směnit za peníze (viz bod 3.).
  5. Platnost voucheru je jeden kalendářní rok od data jeho uhrazení. Platností se rozumí, že host se může do ubytování přihlásit nejdéle poslední den platnosti voucheru. Platnost voucheru je možno prodloužit pouze za poplatek, a to na webových stránkách jested.cz.
  6. Objednávku host uzavírá se subjektem JEŠTĚD, spol. s r.o., IČ: 25008552
  7. Objednáním voucheru online či jeho uplatněním host potvrzuje, že se seznámil se zněním těchto podmínek, že jim rozumí a že je bez výhrad akceptuje.

Tyto podmínky byly naposledy aktualizovány 18.9.2020