Obchodní podmínky pro zakoupení voucheru online

  1. Objednávka voucheru/hotelové karty se provádí online přes webové stránky jested.cz. Pokud bude objednávka úspěšná, host bude po dokončení informován
  2. Po uhrazení obdrží host v případě voucheru odkaz, kde lze tento voucher vygenerovat.
  3. Voucher nelze směnit za peníze. Voucher představuje finanční hodnotu služby, kterou lze vyčerpat pouze v Hotelu Ještěd, a to na ubytování, útratu v restauraci a útratu na baru vyjma alkoholu. Zakoupením voucheru se tedy nekupuje konkrétní služba či balíček, ale pouze finanční hodnota, kterou lze uplatnit za výše uvedené služby v Hotelu Ještěd. Ceny služeb se v době platnosti voucheru mohou měnit, a to dle sezóny, obsazenosti a dalších okolností.
  4. Platnost voucheru je jeden kalendářní rok od data jeho uhrazení. Platnost voucheru se neprodlužuje. Platností se rozumí, že host se může do ubytování přihlásit nejdéle poslední den platnosti voucheru.
  5. Objednávku host uzavírá se subjektem JEŠTĚD, spol. s r.o., IČ: 25008552
  6. Objednáním voucheru online či jeho uplatněním host potvrzuje, že se seznámil se zněním těchto podmínek, že jim rozumí a že je bez výhrad akceptuje.

Tyto podmínky byly naposledy aktualizovány 07.12.2016