je jedním ze sedmi původních uměleckých děl na Ještědu a díky svému rozsahu a slavné autorské dvojici také patrně nejvýznamnějším. Architekt Karel Hubáček zadal ztvárnění pohledové zdi hned po zahájení stavby svým přátelům, Stanislavu Libenskému a Jaroslavě Brychtové.

Stavba samotná trvala pak skoro 10 let, stejně tak dlouho zrály a vyvíjely se plány na umělecké dílo, které svou finální podobou od původních návrhů změnilo několikrát.

Autoři byli již tehdy světově uznávanými výtvarníky, jejich díla dnes vlastní věhlasná muzea a galerie po celém světě. Spad meteoritů na Ještědu se svými úctyhodnými rozměry a umístěním v originální stavbě se řadí mezi díla nevyčíslitelné hodnoty.

za-scenou/libensky-jested-makety
za-scenou/1-libensky-sklo-v-atelieru