Press-kit pro tisk a média

Fotografie ve vysokém rozlišení

Připravili jsme pro Vás fotografie ve vysokém rozlišení pro použití v tisku ale i kdekoli jinde.

Hotel Ještěd apartmán | autor: Šimon Pikous
Hotel Ještěd apartmán | autor Šimon Pikous
Hotel Ještěd - pokoj Comfort | autor Aleš Jungmann
Hotel Ještěd - večerní Ještěd s Libercem | autor Aleš Jungmann
Hotel Ještěd - hotelová hala | autor Aleš Jungmann
Hotel Ještěd budova v noci | autor Milan Drahoňovský

* fotky můžete v souvislosti s hotelem Ještěd využít jakkoli zdarma, při uvedení názvu hotelu či webových stránek. Kromě zdroje je nutné správně uvést i jméno autora, které se zobrazí při najetí myší na konkrétní náhled fotky. 

Informace o hotelu Ještěd

Společnost Ještěd spol.s r. o. jsme založili  už v roce 1996 a od stejného roku jsme nájemcem a správcem hotelu Ještěd, který provozujeme až do současné doby. Když se ohlédnete s námi, zjistíte, že jsme tak nejdéle působícím provozovatelem hotelu a restaurace v celé více jak padesátileté historii Ještědu. Ani stát, ani soukromá firma, která Ještěd krátce vlastnila v 90. letech, nedali této unikátní budově tolik let jako my. A nás to baví - už proto, kolik energie jsme Ještědu věnovali. Ale hlavně proto, že Ještěd je unikátním místem, kde můžete i po letech žasnout a stále vás stavba neomrzí. A také proto, že provozovat hotel s restaurací na Ještědu není jen gastronomie a hotelnictví.

Naše firma se původně vyvinula z malého podniku se 6 zaměstnanci, kteří v roce 1994 pracovali na hotelu Premiér. Dnes jsme střední firmou s více než 50 kmenovými zaměstnanci a strukturou, která nám umožňuje pružně reagovat na sezónní výkyvy a poptávku služeb. Součástí firemního know - how je kvalitní síť smluvních partnerů a dodavatelů, s některými spolupracujeme už více jak čtvrt století. Naše společnost je také od prvního roku převzetí správy hotelu pravidelně v zisku.

Ve spolupráci s úřady a místní samosprávou každoročně organizujeme návštěvy významných osob z tuzemska i zahraničí. Spolupořádáme také každoroční akce, které mají na Ještědu mnohaletou tradici i podporu. Angažujeme se prostřednictvím spolku JEŠTĚD 73 v postupné obnově původního zařízení a zachování původního vyznění hotelu.

Hotel Ještěd je svojí koncepcí neobyčejným stavebním dílem. Pro svoji jedinečnou architekturu získal Ještěd mezinárodní Perretovu cenu, stal se národní kulturní památkou a stavbou století.

Soubory ke stažení